Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

ИТХ-ын Төлөөлөгч


Сүрэндоржийн Өнөр-Өлзий

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Сэнгэдорж Ариунаа

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Энхбаатар Энхболд

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Эрдэнэчимэг Улаанхүү

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Энэбиш Өлзийбаяр

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Нурмаа Эрдэнэсүх

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Дашдаваа Амаржаргал

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Батчулуу Болдоо

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Батдорж Удвал

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Чойжамц Сүхбаатар

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Батдорж Ганболд

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Бумба Эрдэнэчимэг

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Нагнайдорж Цогт

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Рагчаа Лхамсүрэн

ИТХ-ын Төлөөлөгч