Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийн гишүүн суманд ажиллав

2020-02-07

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийн гишүүн Дундговь аймгийн ИТХ-ын дарга Сүхбаатар ирж сумын ИТХ -ын Х.Хасбаатар болон зарим албан хаагчидтай уулзаж ярилцлага хийж тэдний санал, бодлыг авлаа. 

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%