Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Сумын Байгаль орчны мэдээллийн санг хүлээлгэн өгөв.

2020-12-10

Шинээр томилогдсон сумын Засаг дарга Г.Ариунболдод сумын "Байгаль орчны мэдээллийн сан" -г сумын ИТХ -ын дарга Л.Уранчимэг хүлээлгэн өгөв.

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%