Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Сургалт зохион байгуулав

2023-07-07

Khural.mn.цахим хуудасны хөгжүүлэлтийн талаар аймгийн ИТХ-ын ажлын албанаас сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга, цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтнүүдэд бүсчилж сургалтыг зохион байгуулав.

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%