Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Сумын ИТХ -ын ээлжит бус хуралдаан болов.

2023-08-09

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит бус 4 -р хуралдаан 2023 оны 08 сарын 09 -ний өдөр болж сумын 2023 олны төсвийн тодотголыг хэлэлцэн батлав. 

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%