Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Багийн өдөрлөг, ИТХ -ын төлөөлөгчдийн өдрийг зохион байгуулав.

2023-08-08

Эрдэнэ багийн өдөрлөг, Сумын ИТХ -ын төлөөлөгчдийн өдрийг зохион байгуулав. Өдөрлөгөөр ИТХ -ын дарга Л.Уранчимэг ИТХ -аас гарсан тогтоол шийдвэр, ИТХ -ын үйл ажиллагааны талаар танилцуулж, тус багийн зарим иргэдийг ИТХ -ын хүндэт жуух, өргөмжлөлөөр шагнав. Өдөрлөгийн үеэр сумын Соёлын төвөөс урлаг уран сайхан, номын сан, Эрүүл мэндийн төвөөс иргэдийн эрүүл мэндийг үзэж зөвлөгөө өгч эмээр үйлчилэв. Хурдан дааганы уралдаан, бөхийн барилдаан, нум сум харвах, дэмбээ, олс татах  тэмцээнийг багийн иргэд, бүлгүүдийн дунд зохион байгуулав. 

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%