Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Сумын ИТХ -ын ээлжит бус 05-р хуралдаан болов.

2023-09-27

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%