Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Л.Уранчимэгийг огцруулах тухай

Огноо: 2023-10-27 Дугаар:06 Нээгдсэн:130

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%