Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Сумын Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэх тухай

Огноо: 2023-12-18 Дугаар:01 Нээгдсэн:80

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%