Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Сумын 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэж 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай

Огноо: 2023-12-18 Дугаар:02 Нээгдсэн:93

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%