Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Сумын 2024 оны төсөв батлах тухай

Огноо: 2023-12-18 Дугаар:03 Нээгдсэн:95

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%