Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны үйл ажиллагааг дүгнэх тухай

Огноо: 2023-12-18 Дугаар:08 Нээгдсэн:96

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%